Quantum connection hypnose


Om je uit te leggen wat Quantum connection hypnose inhoud is het belangrijk dat ik je eerst het een en ander vertel over hypnose.


Misvattingen over hypnose

Veel mensen hebben een verkeerd beeld van wat hypnose nou werkelijk is. Op TV zien we hypnose die bedoeld is voor entertainment. Het is gericht op het vermaken van de kijker. Dat maakt dat er een zeer beperkt beeld is van hypnose. Een beeld dat bij veel mensen in de samenleving niet klopt. Voor we verder gaan wil ik een aantal misvattingen over hypnose de wereld uit helpen:

1. Je gaat al je geheimen delen.

Je onderbewustzijn zorgt voor je en waakt over je. Je zult alleen delen wat voor jou op dat moment veilig voelt om te delen. Ook zullen er geen weggeduwde trauma’s automatisch omhoogkomen. Dit kan alleen als wij, in de sessie, daar samen voor kiezen.

2. Je kunt tegen je wil in gehypnotiseerd worden en hebt dan geen controle.

De enige controle die ik tijdens een sessie over jou heb, is de controle die jij zelf toestaat. De normale controle is om mij in staat te stellen jou in een staat van ontspanning te brengen en vervolgens gedachten en beelden voor je concentratie te suggereren. Hypnose gebeurt op basis van vertrouwen. En jij kunt, als je dat wilt, op elk moment een einde maken aan de sessie. Net als in een normaal gesprek kan ik niks doen zonder jouw toestemming; het is een samenwerking.  Ik ben de reisleider en jij bent de reiziger. 

3. Je blijft in de hypnose hangen. 

Je kunt niet in een hypnose blijven hangen. Zelfs als er iets met mij zou gebeuren tijdens de hypnose sessie, dan zal je niks overkomen. Je zult in slaap vallen en daarna ontwaken of je wordt meteen al wakker. Hoogstwaarschijnlijk het laatste.

4. Na de sessie kun je je niks meer herinneren. 

Dit is niet waar. Het is wel mogelijk dat je heen en weer zweeft tussen slaap en waakzaamheid, maar dat is normaal. Je zult je na een hypnose sessie alles nog herinneren.

5. Je kunt niet iedereen hypnotiseren. 

Het gaat er niet om of je gehypnotiseerd kunt worden, maar of je jezelf kunt laten begeleiden om in hypnose te gaan. Veel mensen gaan makkelijk in hypnose. Zeker als het voor hen duidelijk is als je bij je bewustzijn blijft. De belangrijkste reden waarom sommige mensen zich niet kunnen of laten hypnotiseren is de angst voor het verlies van controle. Alleen hebben we nooit controle. Het hebben van controle is een illusie. Je onderbewustzijn bepaalt meer dan 95% van je functioneren en je bewustzijn, je bewust denken, heeft daar geen invloed op.


Wat is hypnose?

Hypnose is een toestand van ontspanning, verwarring of concentratie, waar je bewustzijn verder weg is, of zich losmaakt van de zorgen van alledag. In deze ontspannen toestand is je onderbewustzijn beter in staat om creatief te reageren op suggesties en plaatjes. Je onderbewustzijn kan zich concentreren op dingen jij wilt veranderen op de manier die het beste is zonder kritische blikken of zorgen. Je bent echter niet in slaap of bewusteloos. In hypnose sta je dingen toe die normaal gesproken in een waaktoestand niet mogelijk zijn omdat je ontspannen bent of beter gezegd mentaal bezig bent zullen de suggesties die je ontvangt van mij veel sneller opgevolgd worden door je onderbewustzijn.


Ons brein bestaat uit verschillende lagen:

- Bewustzijn

- Onderbewustzijn

- Kritische factor


Bewustzijn

   De buitenste laag is ons bewustzijn. Het bewustzijn helpt ons met dagelijkse beslissingen en zorgt ervoor dat onze processen gelijke tred houden met het realiteitsprincipe. Het is intelligent, realistisch, logisch en negatief ingesteld. Dit merk je het beste als iemand je een complimentje geeft. Echter, het kan maar een paar dingen tegelijkertijd afhandelen en is snel overladen.

Onderbewustzijn

We gebruiken vaak zelfsuggesties in het alledaagse leven in de vorm van spontane gedachten of observaties. Gedachten als “Ik kan niet stoppen met mensen pleasen, hoe hard ik het ook probeer”, of “dit gaat me nooit lukken” zijn vaak krachtig maar ook zeer negatieve zelfsuggesties. Het onderbewustzijn is ons lange termijn geheugen. Het kan meerdere taken simultaan laten lopen, oordeelt niet, bekritiseert niet, analyseert niet en verwerpt niet. Het handelt snel, maar vaak niet op de juiste wijze. Het is emotioneel en onbewust. Het begrijpt niet, heeft geen gevoel voor humor en neemt alles letterlijk. Ons onderbewustzijn blijkt ook onschuldig en naïef te zijn. Het wil ons zoveel mogelijk helpen en probeert ons te helpen op de best mogelijke manier die het kent. Echter, met een intelligentieniveau van een kind van 4 zal het niet altijd de juiste oplossing zijn en moet dat waar nodig bijgestuurd worden. Als iets bekend raakt, wordt dat onderdeel van ons onderbewustzijn. We doen zoveel dingen onbewust op een dag die we ons niet meer realiseren. Dingen die je geleerd hebt op school, zoals het alfabet opzeggen, simpele rekenvoorbeeldjes, je neus krabben, typen, je telefoonnummer onthouden, etc. Je onderbewustzijn kan, net als een computer, bewuste beoordelingen doen en bepaalde dingen uitzoeken zonder elk detail te weten. Het doet dit op basis van ontcijferen van patronen en vertrouwen op basis van eerdere ervaringen.

 

Kritische factor

De kritische factor is een onderdeel van het bewustzijn. Wanneer we prikkels van buitenaf binnenkrijgen, wordt deze allereerst verwerkt door onze zintuigen. Daarna wordt de overgebleven informatie verwerkt en geanalyseerd. De kritische factor werkt in die zin net als een firewall van een computer. Als de informatie overeenkomt met het wereldbeeld dan wordt die informatie automatisch doorgespeeld naar het onderbewuste. De informatie vormt geen bedreiging, het voldoet immers aan hoe de persoon de wereld ervaart. Als echter de informatie nieuw is en niet rijmt met datgene wat in het onderbewustzijn voorhanden is wordt het afgewezen. Het omzeilen van de kritische factor is in hypnose een belangrijk onderdeel om uiteindelijk het onderbewuste nieuwe suggesties te kunnen geven. Hypnose wordt ook het omzeilen van de kritische factor genoemd.

 

Stel je maar eens voor dat je wilt afvallen. Het probleem dat je niet afvalt is dat je te veel eet. Nu kunnen mensen en diëtisten tegen je zeggen dat het goed is om minder en anders te eten. Echter heeft je onderbewuste een softwareprogramma draaien waarvan het aangeeft dat eten emotionele rust geeft. Het onderbewuste zal de suggesties van de diëtist niet aannemen omdat het niet overeenkomt hoe het onderbewuste tegen eten aankijkt. Wanneer je de kritische factor omzeilt kunnen de suggesties wel goed binnenkomen. Uiteindelijk zorgt de kritische factor ervoor om je te beschermen om niet zomaar dingen te veranderen.

Wat is Quantum connection hypnose? 

Quantum connection hypnose brengt je terug naar je potentieel. Het brengt je sneller terug dan elke vorm van hypnose, ook dan de oorspronkelijke versie van Dolores Cannon, omdat die vormen van hypnose ontworpen zijn door therapeuten die de quantumwetenschap niet kenden.

De soorten hypnose zijn geboren vanuit een beperking van het menselijk kunnen. Quantum connection doorbreekt dit gedachtepatroon.

Het is gecreëerd om je te helpen in je genialiteit zone te komen te blijven en van daaruit vaardigheden te activeren die in je potentie-zone ware. Je ervaart steeds meer een leven van gratie, genot en gemak. Een ander groot verschil met elke andere vorm van hypnose is dat je als hypnotherapeut geen suggesties geeft. De hypnotherapeut laat je contact maken met jouw toekomstige zelf die volgens de quantum concepten al bestaat. Je toekomstige zelf zal in gesprek met jou vertellen wat je moet doen om je authentiek zelf te zijn.