Systemisch coachen 


In de begeleiding maak ik o.a. gebruik van systemisch coachen

Wat is een systeem?

Om helder te krijgen wat systemisch coachen is, is het van belang dat je weet wat een systeem is. De grondgedachte van systemisch werk is, dat alles deel uitmaakt van een groter geheel. Een systeem is bijvoorbeeld je gezin, je familie, je vriendenkring, je team op het werk, je team bij je sportvereniging e.d. Een systeem betekent dat buiten de grenzen van dat systeem het er anders uitziet dan erbinnen. In het gezin van onze buren gaat het er anders aan toe dan bij ons. Er gelden andere geschreven en ongeschreven regels.

Wat is systemisch coachen?

Het gezin waarin je bent geboren en waarin je werd verwelkomd in het leven bepaalt veelal op bewust en onbewust niveau hoe je denkt, voelt en handelt. Het is verstandig om de onbewuste patronen zichtbaar te maken, zodat je als een vrijer mens kunt beslissen hoe je hiermee wilt omgaan want zo lang de oorzaak niet gezien kan worden dan heeft het patroon/ de patronen de neiging zich te herhalen. 

Albert Einstein zei: “Problemen kunnen niet worden opgelost met het bewustzijn waarmee ze worden waargenomen, maar met het onbewustzijn waarmee ze zijn ontstaan.”

Het doel van systemisch coachen is om zoals Albert Einstein omschrijft het onderbewustzijn duidelijk zichtbaar en tastbaar in beeld te brengen. Zodat je inzicht krijgt in jouw eigen plek in een systeem en je verhouding met de anderen in dat systeem. Bij het systemisch coachen wordt dus niet alleen gekeken naar jou als coachee, maar ook naar je familiaire achtergrond; je systeem. Je krijgt zicht op waar belemmeringen zitten en waarom je steeds opnieuw vervalt in bepaald gedrag dat je belemmert in je ontwikkeling en groei.

Als coach help ik jou je bewust worden wat jij onbewust voor een systeem probeert te doen. Vanuit liefde en loyaliteit hebben wij bekrachtigende en beperkende patronen meegenomen. Deze patronen kan je in je huidige leven weer tegen komen binnen nieuwe systemen zoals bijvoorbeeld je relatie of werk. Hierdoor kan een verstrikking ontstaan. Door als systemisch coach dit alles mee te nemen kijk ik anders naar een vraag of patroon dan standaard psychologische of coaching praktijken doen.

Als je bijvoorbeeld naar een tak van de boom kijkt, zie je heel wat anders dan als je naar de hele boom kijkt. Alles wat in de boom gebeurd heeft ook invloed op de tak. Zo gaat het ook bij jezelf, vandaar het belangrijk is naar je systeem te kijken.  Deze werkwijze geeft nieuwe inzichten en mogelijke richtingen voor oplossingen.

Systemisch coachen werkt dus op een dieper niveau. Wij hebben allemaal van nature de neiging om problemen te doorgronden, te willen begrijpen maar er is niet altijd een rationele verklaring voor ons probleem. Als jij je probleem met het denken had kunnen oplossen, dan had je dat namelijk zelf al gedaan. Het probleem kan echter ook liggen in het gevoel, systemisch noem je dat de onderstroom.

 

Systemische basisprincipes:

De systemische principes zijn de verborgen krachten die spelen in een systeem.

Systemisch coachen geeft zicht op hoe het systeem stroomt en waar een blokkade is ontstaan door een verstrikking.


De basisprincipes zijn als volgt:

Binding/ erbij horen

Ordening/hiërarchie

Balans

Binding

Iedereen in het systeem heeft recht op een plek in het systeem. Als iemand wordt genegeerd of wordt uitgestoten, of als iemand zijn plek niet neemt, dan raakt het systeem verstoord en zal het een nieuw evenwicht zoeken.

Ordening/Hiërarchie

Alle plekken staan in een rangorde ten opzichte van elkaar. In een familie is dat bepaald door geboorte en partnerschap. Als de ordening verstoord raakt, dan ontstaat er onrust, onduidelijkheid, frustratie of angst binnen een systeem.

Balans

Er moet een balans zijn van geven en nemen. Geven en nemen gaat niet alleen over jij geeft mij iets en ik geef jou iets. Het gaat ook over aandacht, zorg, steun, invloed, vriendschap en dankbaarheid tonen.

Als door welke omstandigheid dan ook één van de hierboven staande principes binnen het familiesysteem verstoord raakt ontstaan er dynamieken.

Hoe werkt systemisch coachen?

Als intercultureel relatiecoach begrijp ik dat het verleden een krachtige invloed kan hebben op onze relaties. Het kan als een boemerang tegen ons keren, waardoor we keer op keer dezelfde patronen herhalen zonder ons bewust te zijn van de diepgewortelde overtuigingen die ons beïnvloeden.

 Ik bied een systemische benadering aan waarbij we samen naar jouw thema's kijken. Door met een systemische blik naar jouw situatie te kijken, kunnen we ontdekken wat er over het hoofd wordt gezien en hoe je deze patronen kunt doorbreken of accepteren.

Systemisch coachen heeft een diepgaand effect op jouw inzichten en bewustzijn over jezelf en je relatie. Het is een krachtige benadering die vaak niet veel sessies vereist om tot de kern van het probleem te komen. Met slechts een paar gesprekken kan ik je waardevolle inzichten bieden die je helpen groeien en verandering teweegbrengen.

Als intercultureel relatiecoach ben ik bedreven in het omgaan met diverse culturele achtergronden en begrijp ik de complexiteit van interculturele relaties. Ik creëer een veilige ruimte waarin we samen kunnen werken aan het begrijpen en overwinnen van de uitdagingen die specifiek zijn voor jouw relaties.

Of je nu worstelt met communicatieproblemen, cultuurverschillen, conflicten of andere obstakels, ik sta klaar om je te begeleiden op de weg naar een gezonde en bloeiende relatie. Samen kunnen we de patronen doorbreken, nieuwe perspectieven ontdekken en harmonie creëren in jouw interculturele relaties.